Bezint eer ge begint

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Politieke partijen, raadsgriffiers en burgemeesters spannen zich daarom veelal nu al in om vóór vaststelling van de kandidatenlijsten, het belang te benadrukken van toetsing van potentiële raadsleden op integriteit en het onderzoeken van antecedenten.

Ook bij de meest recente verkiezingen werd dit belang ogenschijnlijk weer onderschreven. Nog voor de Tweede Kamerverkiezingen trok een kandidaat (…)

Wat als het vertrouwen weg is…?

Onlangs in de auto luisterde ik naar een uitzending op NPO Radio 1. In het politieke item werd negentien keer het gebrek aan vertrouwen in de samenleving genoemd. Vertrouwen is inmiddels een alom aanwezig begrip, maar wordt vooral benoemd in die gevallen waarin het ontbreekt… Vertrouwen kan dus ook opraken.

Voortdurend word je gevraagd – of gedwongen – om vertrouwen te (…)

De VOG steeds dieper verankerd als screeningsinstrument?  

Volgens de website van Justis zijn er in 2020, 1.193.728 Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Daarvan zijn ‘slechts’ 2.524 aanvragen geweigerd. Inmiddels zijn er twee wetsvoorstellen rondom de VOG reeds door de Tweede Kamer goedgekeurd waardoor de VOG steeds meer en wijdverspreid zijn intrede doet als een instrument om integriteitsschendingen te voorkomen. Het aantal VOG-aanvragen zal naar verwachting de (…)

Een kijkje in de keuken bij een particulier onderzoeksbureau: Wouter en Valerie aan het woord

Wouter: “Mijn eerste indruk van BING? Ik kwam januari 2020 binnen in een gloednieuw kantoor dat van alle gemakken was voorzien.” 

Valerie: “Dat was bij mij wel anders haha. Toen ik in november 2019 begon waren ze nog bezig met de verbouwing van het kantoor. Mijn eerste werkdag ben ik letterlijk bezig geweest met lostrekken van vloerbedekking. Al was dit achteraf best gezellig. Je leert je nieuwe (…)

Integer op anderhalve meter

In een vorige blog (half mei) kaartte ik onder meer aan dat in tijden van crisis het risico op fraude en integriteitsschendingen toeneemt. Zoals ook de vorige (krediet)crisis ons leerde, ontstonden er met de huidige (corona)crisis nieuwe mogelijkheden voor fraudeurs en oplichters, getuige de vele nieuwsberichten hierover. Daarnaast maakte de crisis het bedrijven en organisaties lastig: er moesten haastige beslissingen (…)

De genormaliseerde ambtenaar: nog altijd bijzonder

Per 1 januari 2020 is de ambtenaar dan eindelijk ‘normaal’. Op grond van de Wnra werd de ambtelijke rechtspositie gelijk aan die van zijn evenknie uit het civiele recht, de gewone werknemer. Geen eenzijdige aanstelling meer, maar een arbeidsovereenkomst. En geen bestuursrechter meer bij arbeidszaken, maar de civiele rechter.

Maar hoe normaal is die ambtenaar nu eigenlijk? De Ambtenarenwet is er (…)

Dat overkomt mij niet

Geregeld doen we onderzoeken die betrekking hebben op seksuele intimidatie. En veelal gaat het in deze casussen om vrouwen, die seksueel geïntimideerd worden door een mannelijke leidinggevende. We spreken tijdens deze onderzoeken soms ook met vrouwen die zichzelf niet seksueel geïntimideerd voelen, maar wel merken dat andere vrouwen dat gevoel krijgen van de persoon om wie het onderzoek draait. Wat (…)

Waterschap op stoom

Als trainer en adviseur integriteit mocht ik de afgelopen jaren voor een waterschap werken. Ik merk dat een waterschap (soms hoogheemraadschap genoemd) een uitermate boeiende organisatie is: er wordt gewerkt aan het zuiveren van afvalwater, wat zeer technische hoogstandjes vraagt, er wordt gewerkt aan het beheer van onze dijken, van gemalen,  van waterwegen en watergebieden. Verder wordt er gezorgd voor (…)

Online trainen: socratische vertraging

Interview met Hella van den Elshout over de onlinetraining Moreel Beraad

Door: Floortje van Duyne

Onlangs is BING van start gegaan met het aanbieden van een onlineversie van de training Moreel beraad in de app Teams. Hella van den Elshout, filosofe en trainer, geeft deze trainingen, waarbij deelnemers via een filosofische gespreksmethode aan de slag gaan met lastige casuïstiek. Hoe verloopt zo’n (…)

Een rechte rug in crisistijd

‘Witwaspolitie en banken waarschuwen voor CEO-fraude tijdens coronacrisis’ kopte onlangs het FD. In een alarmerend interview stellen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en accountant PwC onder meer het (door thuiswerken) sterk toegenomen risico op CEO-fraude aan de orde. Bij deze vorm van fraude doen criminelen zich voor als bestuursvoorzitter van een grote organisatie, waarna ze vervolgens de financiële administratie (…)