Archief voor november, 2013

De verborgen camera: zorg dat uw personeel het kan weten

Bekende misdaadjournalisten als Peter R. de Vries werken er regelmatig mee om oplichters te ontmaskeren of misstanden aan de kaak te stellen: een verborgen camera. Maar hoe zit dat als u als ondernemer een verborgen camera wilt ophangen om de medewerker te betrappen die bij u een greep in de kassa doet; mag u dat zomaar doen?

Nee, dat mag u (…)

De toegevoegde waarde van de vertrouwenspersoon

Organisaties zijn volgens de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en dit ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Op basis van de wetgeving, is de werkgever echter niet verplicht een vertrouwenspersoon te benoemen. Met enige regelmaat komen wij bij organisaties waar geen vertrouwenspersoon is (…)

Handreiking Integriteit over belangenverstrengeling: een gemiste kans?

In september van dit jaar hebben de VNG, het IPO, de UvW en het ministerie van BZK een nieuwe handreiking integriteit politieke ambtsdragers uitgebracht. Zij willen hiermee gemeenten, provincies en waterschappen stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken. De handreiking is bedoeld voor politiek ambtsdragers. Deze tweede druk is een actualisering van de eerste versie (…)

Het verhalen van onderzoekskosten

Bij de afdeling Burgerzaken van een gemeente wordt de laatste tijd met regelmaat geld uit de kluis vermist. De gemeente ziet zich geconfronteerd met een probleem: de schade loopt inmiddels al in de duizenden euro’s, terwijl de dader vermoedelijk werkzaam is in de eigen organisatie. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft immers toegang tot de kluis. Vooralsnog lijkt er echter (…)