Archief voor juli, 2014

Integriteitsscreenings: een terugblik

Nu het zomerreces is aangebroken, keert de rust in veel gemeenten terug. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart, is er veel en druk onderhandeld over nieuw te vormen coalities. Dat waren soms moeizame processen, maar niet zonder resultaat.

Eerder schreven wij al dat de (kandidaat-)wethouders – op aandringen van verschillende CdK’s – in veel gemeenten zouden worden onderworpen aan een integriteitsscreening. Met (…)