Archief voor oktober, 2014

Blog 1 van serie, door Roel Cazemier

Anno 2014 wordt nog vaak gerefereerd aan de uitspraak van Ien Dales twintig jaar geleden: ‘een beetje integer bestaat niet’.

Ien Dales ging uit van een eng integriteitsbegrip: bestrijding van fraude en corruptie stond centraal in haar betoog. De afgelopen jaren zien we een verbreding van het begrip, gedragingen als het hebben van een ‘verkeerde’ nevenfunctie en het opvoeren van onjuiste (…)