Archief voor november, 2014

Blog 5 van serie, door Wim Kuiper

Integriteit als 21st century skill

Als je de hoeveelheid berichten in de media ziet over fraude, corruptie, zelfverrijking en gebrek aan integriteit, dan lijkt er in ons land sprake te zijn van een epidemie. Bijna alle sectoren worden van tijd tot tijd door dit soort berichten opgeschrikt. Dat geldt zelfs voor de onderwijssector. Ik zeg zelfs, want als je toch ergens (…)

Blog 4 van serie, door Nanette van Ameijde-Poortman

“De overheid betaalt en bepaalt.” Veel ambtenaren van mijn leeftijd (50+) zijn in die traditie opgegroeid. Integriteit leek vooral een kwestie van een gedragscode maken en die handhaven. Nu de overheid zich – gelukkig – steeds meer laat zien als een van de partners in netwerken, komt integer handelen door de overheid in een ander daglicht te staan. Wat geef (…)

Schouders eronder

Voor elke nieuwe organisatie vergt het energie om het onderwerp integriteit handen en voeten te geven. Wat mogen we verwachten van onze medewerkers, hoe zorgen we voor een veilig werkklimaat en wie neemt daarbij het voortouw?

Als relatief nieuwe organisaties zijn ook veiligheidsregio’s bezig deze vragen te beantwoorden. Het specifieke karakter van veiligheidsregio’s maakt dat de beantwoording hiervan wellicht nog lastiger (…)

Blog 3 van serie, door Erik van Zuidam

Post uit Groningen…..

De regionalisatie van de brandweer in Groningen en daarmee de inpassing van de 17 gemeentelijke korpsen in de nieuwe organisatie van de Veiligheidsregio heeft zich onder druk van Den Haag in korte tijd moeten voltrekken. Daarbij heeft de structuurkant van deze transitie veel aandacht gevergd. Zoals gebruikelijk bij (te) snelle reorganisaties.

Maar de mens in de organisatie blijft toch (…)

Blog 2 van serie, door Ingemarit van der Wal

Integriteit in de zorg: een innerlijk debat over wat werkelijk het beste is voor de patiënt.

Integriteit is een groot begrip. De cultuur binnen een organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken. De kernwaarden van diezelfde organisatie staan onder druk als gevolg van maatschappelijke transities en economische druk. Bestuurders bewaken de afstand tussen bedrijfsethiek en organisatiestrategie en de waakhond (…)