Archief voor december, 2014

Blog 10 van serie, door Hans Scherpenzeel

Van integere politici naar integere politiek

De afgelopen twaalf jaar is integriteit met stip gestegen op de agenda van de lokale politiek. Zo hebben bijna alle gemeenteraden in hun inwerkprogramma na de verkiezingen aandacht aan dit onderwerp besteed. Ook kun je als raadslid geen VNG-training bezoeken zonder een workshop integriteit aangeboden te krijgen. En welke gemeenteraad heeft het afgelopen decennium niet (…)

Blog 9 van serie, door Onno van Veldhuizen

De Voetballes

Ieder weekend spelen meer dan één miljoen amateurvoetballers samen meer dan 32.000 wedstrijden. Ondanks dramatische incidenten, is de balans positief. In mijn veertig voetbaljaren door heel het land, maakte ik nooit slaande ruzie mee. Hoe is het mogelijk dat een fysiek en emotioneel spel op het scherpst van de snede, goed voor de meeste sportblessures – “voetbal is oorlog” (…)

Blog 8 van serie, door Els Broekman

Integriteit in een netwerksamenleving

Ik werk voor de publieke zaak en dit blog is geschreven vanuit dat perspectief en niet meer dan een eerste bespiegeling.

De rol van de overheid in de samenleving is aan het veranderen. De overheid doet niet meer alles zelf, vraagt meer participatie van de samenleving en zoekt steeds meer het partnerschap met andere publieke en private partijen (…)

Blog 7 van serie, door Nico Overdevest

Op 30 oktober 2014 presenteerde de Parlementaire Enquête Commissie Woningcorporaties haar eindrapport “Ver van Huis”. Bij de presentatie benoemde de voorzitter, Roland van Vliet, de Maserati met chauffeur bij Rochdale, als een van de symbolen voor wat er misging in de woningcorporatiesector. Er waren er uiteraard meer. Het Vestia-schandaal kent iedereen, maar zelden heeft één auto zoveel aandacht gekregen als (…)

Blog 6 van serie, door Micha van Akkeren

Preventieve aandacht voor integriteit is belangrijk

Met het schilderen van een aantal fresco’s door Ambrogio Lorenzetti in het Palazzo Pubblico in Siena, op de plek waar bestuurders bijeenkwamen voor besluitvorming, werd in het jaar 1300 al aandacht gevraagd voor ‘goed en slecht bestuur’ en de resultaten hiervan. Het thema integriteit is al oud en hoort ook nu nog (misschien wel meer (…)