Archief voor april, 2021

Wat als het vertrouwen weg is…?

Onlangs in de auto luisterde ik naar een uitzending op NPO Radio 1. In het politieke item werd negentien keer het gebrek aan vertrouwen in de samenleving genoemd. Vertrouwen is inmiddels een alom aanwezig begrip, maar wordt vooral benoemd in die gevallen waarin het ontbreekt… Vertrouwen kan dus ook opraken.

Voortdurend word je gevraagd – of gedwongen – om vertrouwen te (…)

De VOG steeds dieper verankerd als screeningsinstrument?  

Volgens de website van Justis zijn er in 2020, 1.193.728 Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Daarvan zijn ‘slechts’ 2.524 aanvragen geweigerd. Inmiddels zijn er twee wetsvoorstellen rondom de VOG reeds door de Tweede Kamer goedgekeurd waardoor de VOG steeds meer en wijdverspreid zijn intrede doet als een instrument om integriteitsschendingen te voorkomen. Het aantal VOG-aanvragen zal naar verwachting de (…)