Archief voor september, 2021

Het goede voorbeeld

Wijlen Henk van Luijk constateerde het al: de morele gezagsdragers van weleer, zijn op hun retour1. Traditionele instituties met aanzien als de kerk, de overheid en de wetenschap hebben aan gezag ingeboet. De morele juistheid van hun beslissingen is niet langer vanzelfsprekend. Het land wars van betutteling, geen uniform is heilig2. Beslissingen worden bediscussieerd, becommentarieerd, ja weggehoond soms. De afgelopen (…)

Publiekelijke aanvallen: B&W laten het er niet bij zitten

Het komt geregeld voor, dat een lokale bestuurder publiekelijk in de hoek wordt gezet door suggestieve opmerkingen over zijn of haar handelen, door vooroordelen en aannames die niet kloppen en ongegrond zijn. De bestuurder wordt in zo’n geval onterecht niet-integer gedrag in de schoenen geschoven.

Hoe gaat een lokale bestuurder daar dan mee om? Wat kan een college van B&W er (…)

In gesprek met…. Marjolein de Boer van woningcorporatie Laurentius

Onlangs hadden wij een gesprek met Marjolein de Boer. Zij is adviseur Organisatie & Ontwikkeling bij Laurentius in Breda. Vanuit haar beleidsmatige rol is zij onder meer verantwoordelijk voor het thema integriteit binnen de woningcorporatie. Wij waren benieuwd hoe zij kijkt naar integriteit in de context van haar eigen organisatie. Marjolein vertelt dat integriteit bij Laurentius al langer op de (…)