Alle berichten in Algemeen

Het goede voorbeeld

Wijlen Henk van Luijk constateerde het al: de morele gezagsdragers van weleer, zijn op hun retour1. Traditionele instituties met aanzien als de kerk, de overheid en de wetenschap hebben aan gezag ingeboet. De morele juistheid van hun beslissingen is niet langer vanzelfsprekend. Het land wars van betutteling, geen uniform is heilig2. Beslissingen worden bediscussieerd, becommentarieerd, ja weggehoond soms. De afgelopen (…)

Publiekelijke aanvallen: B&W laten het er niet bij zitten

Het komt geregeld voor, dat een lokale bestuurder publiekelijk in de hoek wordt gezet door suggestieve opmerkingen over zijn of haar handelen, door vooroordelen en aannames die niet kloppen en ongegrond zijn. De bestuurder wordt in zo’n geval onterecht niet-integer gedrag in de schoenen geschoven.

Hoe gaat een lokale bestuurder daar dan mee om? Wat kan een college van B&W er (…)

In gesprek met…. Marjolein de Boer van woningcorporatie Laurentius

Onlangs hadden wij een gesprek met Marjolein de Boer. Zij is adviseur Organisatie & Ontwikkeling bij Laurentius in Breda. Vanuit haar beleidsmatige rol is zij onder meer verantwoordelijk voor het thema integriteit binnen de woningcorporatie. Wij waren benieuwd hoe zij kijkt naar integriteit in de context van haar eigen organisatie. Marjolein vertelt dat integriteit bij Laurentius al langer op de (…)

Bezint eer ge begint

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Politieke partijen, raadsgriffiers en burgemeesters spannen zich daarom veelal nu al in om vóór vaststelling van de kandidatenlijsten, het belang te benadrukken van toetsing van potentiële raadsleden op integriteit en het onderzoeken van antecedenten.

Ook bij de meest recente verkiezingen werd dit belang ogenschijnlijk weer onderschreven. Nog voor de Tweede Kamerverkiezingen trok een kandidaat (…)

Wat als het vertrouwen weg is…?

Onlangs in de auto luisterde ik naar een uitzending op NPO Radio 1. In het politieke item werd negentien keer het gebrek aan vertrouwen in de samenleving genoemd. Vertrouwen is inmiddels een alom aanwezig begrip, maar wordt vooral benoemd in die gevallen waarin het ontbreekt… Vertrouwen kan dus ook opraken.

Voortdurend word je gevraagd – of gedwongen – om vertrouwen te (…)

De VOG steeds dieper verankerd als screeningsinstrument?  

Volgens de website van Justis zijn er in 2020, 1.193.728 Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Daarvan zijn ‘slechts’ 2.524 aanvragen geweigerd. Inmiddels zijn er twee wetsvoorstellen rondom de VOG reeds door de Tweede Kamer goedgekeurd waardoor de VOG steeds meer en wijdverspreid zijn intrede doet als een instrument om integriteitsschendingen te voorkomen. Het aantal VOG-aanvragen zal naar verwachting de (…)

Een kijkje in de keuken bij een particulier onderzoeksbureau: Wouter en Valerie aan het woord

Wouter: “Mijn eerste indruk van BING? Ik kwam januari 2020 binnen in een gloednieuw kantoor dat van alle gemakken was voorzien.” 

Valerie: “Dat was bij mij wel anders haha. Toen ik in november 2019 begon waren ze nog bezig met de verbouwing van het kantoor. Mijn eerste werkdag ben ik letterlijk bezig geweest met lostrekken van vloerbedekking. Al was dit achteraf best gezellig. Je leert je nieuwe (…)

Integer op anderhalve meter

In een vorige blog (half mei) kaartte ik onder meer aan dat in tijden van crisis het risico op fraude en integriteitsschendingen toeneemt. Zoals ook de vorige (krediet)crisis ons leerde, ontstonden er met de huidige (corona)crisis nieuwe mogelijkheden voor fraudeurs en oplichters, getuige de vele nieuwsberichten hierover. Daarnaast maakte de crisis het bedrijven en organisaties lastig: er moesten haastige beslissingen (…)

De genormaliseerde ambtenaar: nog altijd bijzonder

Per 1 januari 2020 is de ambtenaar dan eindelijk ‘normaal’. Op grond van de Wnra werd de ambtelijke rechtspositie gelijk aan die van zijn evenknie uit het civiele recht, de gewone werknemer. Geen eenzijdige aanstelling meer, maar een arbeidsovereenkomst. En geen bestuursrechter meer bij arbeidszaken, maar de civiele rechter.

Maar hoe normaal is die ambtenaar nu eigenlijk? De Ambtenarenwet is er (…)

Dat overkomt mij niet

Geregeld doen we onderzoeken die betrekking hebben op seksuele intimidatie. En veelal gaat het in deze casussen om vrouwen, die seksueel geïntimideerd worden door een mannelijke leidinggevende. We spreken tijdens deze onderzoeken soms ook met vrouwen die zichzelf niet seksueel geïntimideerd voelen, maar wel merken dat andere vrouwen dat gevoel krijgen van de persoon om wie het onderzoek draait. Wat (…)