Alle berichten in Omgangsvormen

Integriteit en filosofie deel 2: wie wil je zijn: een persoon of een wanton?

Iedereen weet wel wat integriteit zo ongeveer is. Maar met ‘zo ongeveer’ maak je geen indruk op een feestje. Met de filosoof Harry G. Frankfurt wel. In deel 2 van deze serie laat ik je kennismaken met zijn visie op integriteit.

Even voorstellen. Wie is deze Harry? Harry Frankfurt is een Amerikaanse filosoof, een van de meest vooraanstaande van de huidige (…)

De Integriteitsambassadeur

Onlangs was ik met een collega te gast op het jaarcongres van de LVV, de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. De dag stond in het teken van pesten op de werkvloer en een keur aan interessante sprekers passeerden de revue. Ter tafel kwam ook de vraag of de vertrouwenspersoon een wettelijk verankerde rol zou moeten krijgen.

De vertrouwenspersoon is anno 2016 een (…)

West-Friesland zoekt samenwerking op integriteitsmanagement

“Beste hoofd HR,

Bij dezen wil ik u ervan op de hoogte stellen dat ik al maandenlang word lastiggevallen door Karel, mijn afdelingshoofd. Dit betreft ongewenst seksueel getinte opmerkingen, gedragingen en verzoeken, zowel verbaal als non-verbaal. Het effect hiervan is dat er een intimiderende en onaangename werkomgeving voor mij is ontstaan. Ik ben bang voor hem. Als voorbeeld wil ik geven (…)

Pesten en de institutionele context

Een half miljoen Nederlanders wordt gepest op de werkvloer. Een vervelende zaak, maar waar gaat dit eigenlijk over? Valt een lullige opmerking of een slecht geplaatste grap onder de noemer pesten? Drie lullige opmerkingen? Of vijf? Om iets zinnigs te zeggen over pesten op de werkvloer, is het van belang eerst af te bakenen waar het precies om gaat. Ik (…)

Gij zult niet treiteren

Minister Asscher gaf op 1 juni 2015 de aftrap voor een landelijke campagne om pesten op de werkvloer terug te dringen. Uit onderzoek komt naar voren dat een half miljoen mensen op het werk een vorm van pesten ervaart. De impact is groot, zowel voor het slachtoffer als voor de organisatie: pesten leidt tot stress, gebrek aan motivatie, ziekteverzuim of (…)

Recensie boek ‘Spugen op de tosti van Hans’

Vorige week las ik het nieuwe boek ‘Spugen op de tosti van Hans’. Het boek is geschreven door een vrouw die zich jarenlang seksueel geïntimideerd voelde door haar baas. Het boek is een persoonlijk en broeierig relaas dat je meeneemt in de belevingswereld van een vrouw die gevangen raakt in een web van loyaliteit, schaamte en wanhoop. Het boek beschrijft (…)

Helpdesk Integriteit

De Helpdesk Integriteit van BING biedt eerstelijns ondersteuning op het terrein van integriteitsvraagstukken en omgangsvormen. Als adviseur is het prettig om ambtenaren en bestuurders die vragen hebben op het gebied van integriteit en omgangsvormen te ondersteunen. Zij kunnen ons tijdens kantooruren telefonisch of per e-mail benaderen. Op deze manier kunnen ambtenaren en bestuurders op een laagdrempelige manier vragen stellen en (…)

Hoe maken wij integriteit meetbaar in de organisatie?

De gemeente heeft de plicht tot het voeren van een integriteitsbeleid. In artikel 125quater van de Ambtenarenwet is daarover het volgende opgenomen:

‘Het bevoegd gezag van ambtenaren die door of vanwege het rijk, de provincies, de gemeenten of de waterschappen zijn aangesteld,

a. voert een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in ieder geval aandacht (…)

‘Iets met Integriteit’ doen? Doe dan maar een theatershow.

Vaak worden wij benaderd met de vraag of wij ‘iets met integriteit’ kunnen organiseren voor medewerkers. En of dat ‘iets’ dan ook een beetje leuk, luchtig en leerzaam kan zijn. Want ja, integriteit, dat is toch maar een moeilijk, saai en zwaar thema. De klant roept dan: wij moeten er wel iets mee, maar wat is het eigenlijk precies en (…)

De toegevoegde waarde van de vertrouwenspersoon

Organisaties zijn volgens de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en dit ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Op basis van de wetgeving, is de werkgever echter niet verplicht een vertrouwenspersoon te benoemen. Met enige regelmaat komen wij bij organisaties waar geen vertrouwenspersoon is (…)