‘Iets met Integriteit’ doen? Doe dan maar een theatershow.

Vaak worden wij benaderd met de vraag of wij ‘iets met integriteit’ kunnen organiseren voor medewerkers. En of dat ‘iets’ dan ook een beetje leuk, luchtig en leerzaam kan zijn. Want ja, integriteit, dat is toch maar een moeilijk, saai en zwaar thema. De klant roept dan: wij moeten er wel iets mee, maar wat is het eigenlijk precies en hoe maak je het bespreekbaar?

Medewerkers hebben vaak weerstand om naar een workshop integriteit te gaan, want onbewust appelleert een dergelijke workshop toch aan een gevoel van: ’hoezo, ben ik niet integer dan?’ Zeker in organisaties waar zich net incidenten hebben afgespeeld of waar het collectieve geheugen refereert aan ongewenste of onveilige werksituaties, is het ingewikkeld om in grote groepen een leuke middag te organiseren. Er heerst dan veel weerstand en scepsis met betrekking tot dit thema.

Daarom hebben wij, samen met theatergroep The Big Mo, een gezellige theatershow gemaakt waar alle ins en outs uit de dagelijkse werkpraktijk op luchtige wijze de revue kunnen passeren. De show voorziet in cabaret en sketches gericht op bewustwording van risico’s en kwetsbaarheden. Er wordt tevens een korte, maar gedegen inleiding over integriteit en omgangsvormen gegeven. En daarbij worden het management en de medewerkers samen betrokken bij de gedichten, liedjes en rituelen.

De ervaring leert dat integriteitsschendingen vaak in het klein beginnen en in het zicht van collega’s. Dit gegeven wordt gebruikt om verschillende sketches te spelen en gedrag bespreekbaar te maken. Zo is er tijdens een show vorige week een casus uitgespeeld over het meenemen van suikerzakjes van het werk; is dit iets onschuldigs of gewoon pure diefstal? Verder liet een medewerker goedkoop zijn winterbanden vervangen bij de plaatselijke garagehouder, tevens leverancier van de organisatie. Is dit gezond relatiebeheer of juist heel dubieus? Én er werd een gezellig kroegfeest in het dorp nagebootst waarbij collega’s dronken werden, maar daarbij de plaatselijke politieagent wel even schoffeerden. Spreek je elkaar hierop aan of betreft het hier een privéactiviteit? De sketches, die vol overgave en humor worden uitgespeeld, leiden tot hilariteit alom en tevens tot zinvolle gesprekken over wat wel en wat ook echt niet kan. Er wordt vooral ook aandacht besteed aan wat de consequenties en beeldvorming van handelen zouden kunnen zijn. Dit draagt bij aan een gezamenlijke taal en een gezamenlijk beeld over wat gewenst en ongewenst gedrag is. Het leidt tevens tot bewustwording van de zogenaamde ‘bananenschillen’ die her en der verspreid liggen om eens flink over uit te glijden.

De theatershow wijst niet met een strenge vinger naar goed en fout gedrag, maar maakt juist de vele nuances in het klein en in het groot zichtbaar. Het plaatst professionele integriteit, geheel in de traditie van Van Luijk, niet in een moraliserende, individuele hoek, maar juist midden in de beroepspraktijk. Integriteit is een sociaal project, waarin collega’s elkaar overeind houden op momenten dat een individu alleen dreigt door te buigen. De boodschap is dan ook dat iedereen ‘iets met integriteit’ van doen heeft in zijn werk. En dat het gesprek hierover structureel op een leuke, luchtige en leerzame manier kan worden vormgegeven.

Meer weten? Neem gerust contact op:

Deze blog is geschreven door Irene Nijhof.

1 Reactie

  • Pieter

    Als je een afdeling waar de angst zo groot is voor de leiding zal er veel herkenning zijn maar zal jet op de werkvloer niet resulteren in hulp naar een gepeste sterker hun houding draait om! En hoe ga je dat dan te lijf?

Laat een reactie achter