Schouders eronder

Voor elke nieuwe organisatie vergt het energie om het onderwerp integriteit handen en voeten te geven. Wat mogen we verwachten van onze medewerkers, hoe zorgen we voor een veilig werkklimaat en wie neemt daarbij het voortouw?

Als relatief nieuwe organisaties zijn ook veiligheidsregio’s bezig deze vragen te beantwoorden. Het specifieke karakter van veiligheidsregio’s maakt dat de beantwoording hiervan wellicht nog lastiger is dan bij andere overheidsorganen. De families waar de veiligheidsregio’s uit voortkomen (brandweer, GGD, GHOR etcetera) zijn dermate divers van karakter, dat vaak de cultuur bij de afzonderlijke dienstonderdelen sterk verschilt. De aard van het werk (veel repressie) maakt het onderwerp daarbij niet altijd eenvoudig bespreekbaar. Wanneer het gaat om kwesties van leven of dood, zijn bedrijfsvoeringsaspecten – waar men integriteit in de praktijk ook vaak onder schaart – voor betrokkenen geregeld minder pregnant. Deze achtergrond maakt het begrijpelijk dat het voor diverse veiligheidsregio’s een flinke kluif is om het onderwerp integriteit onder de aandacht te krijgen.

Des te mooier is het om te zien dat steeds meer bevlogen bestuurders en medewerkers binnen veiligheidsregio’s zich committeren aan het onderwerp. Zo is naar aanleiding van een themabijeenkomst over het onderwerp in het voorjaar van 2014 een netwerk opgericht ‘Samen Voor Integriteit’, dat bestaat uit betrokkenen van diverse veiligheidsregio’s. Daarnaast zijn er initiatieven vanuit de sector, waarbij ervaringen worden uitgewisseld tussen onder meer de politie, brandweer en GGD over de agendering en inbedding van het onderwerp integriteit. Ook op social media zijn er interessante ontwikkelingen. Zo is er bijvoorbeeld de Facebook-paginaDe Oplossing is het probleem niet: dilemma’s in het brandweervak’, waar leden dus dilemma’s met elkaar delen.

Een van de aandachtspunten die in deze contacten vaak ter sprake komt, is de inrichting van het integriteitsbeleid. Hoe zorg je voor borging van het onderwerp, zonder dat er bijvoorbeeld een specifieke integriteitscoördinator is aangesteld? Het eerste aanknopingspunt zijn de enthousiastelingen binnen de organisatie, die zich verbonden voelen aan het onderwerp. Als daarbij steun is vanuit het bestuur c.q. de directie, kan zo’n groep zelf al heel veel oppakken.

Binnenkort ga ik met collega Irene Nijhof langs bij een veiligheidsregio om met zo’n groep enthousiastelingen te sparren over het onderwerp. Wat wordt onze missie ten aanzien van integriteit? Hoe wordt het integriteitsbeleid ingericht en wie zijn daarbij de functioneel betrokkenen? Juist als er binnen een organisatie nog niets is vastgelegd en bepaald, zijn dit vragen die kunnen en zullen worden beantwoord door met elkaar in gesprek te gaan. Voor ons een inspirerend voorbeeld hoe het onderwerp aandacht krijgt.

Klik hier voor meer informatie over het netwerk ‘Samen voor Integriteit’.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Deze blog is geschreven door Berend Snijders.

Laat een reactie achter