Pesten en de institutionele context

Een half miljoen Nederlanders wordt gepest op de werkvloer. Een vervelende zaak, maar waar gaat dit eigenlijk over? Valt een lullige opmerking of een slecht geplaatste grap onder de noemer pesten? Drie lullige opmerkingen? Of vijf? Om iets zinnigs te zeggen over pesten op de werkvloer, is het van belang eerst af te bakenen waar het precies om gaat. Ik (…)

Gij zult niet treiteren

Minister Asscher gaf op 1 juni 2015 de aftrap voor een landelijke campagne om pesten op de werkvloer terug te dringen. Uit onderzoek komt naar voren dat een half miljoen mensen op het werk een vorm van pesten ervaart. De impact is groot, zowel voor het slachtoffer als voor de organisatie: pesten leidt tot stress, gebrek aan motivatie, ziekteverzuim of (…)

Nieuwe modelgedragscodes: van morescode naar compliancecode

Op 9 maart 2015 publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met het IPO, de UvW en het ministerie van BZK nieuwe modelgedragscodes voor politiek ambtsdragers, één voor (dagelijks) bestuurders en één voor volksvertegenwoordigers. Het is de bedoeling dat later dit jaar ook de bijbehorende handreiking wordt geactualiseerd.

De integriteitspraktijk blijkt weerbarstig: de regels van het spel zijn aan (…)

Edutainment: spelenderwijs leren

‘Serious gaming’ is in Nederland bezig aan een stevige opmars. In het onderwijs, op medisch gebied en binnen het veiligheidsdomein wordt de laatste jaren flink geïnvesteerd in edutainment: het combineren van educatie (doel) en entertainment (middel). Bekend zijn de serious games voor burgemeesters en veiligheidsdiensten, die hen in staat moeten stellen om verantwoordelijke keuzes te maken in crisissituaties.

Bij serious games (…)

Blog 10 van serie, door Hans Scherpenzeel

Van integere politici naar integere politiek

De afgelopen twaalf jaar is integriteit met stip gestegen op de agenda van de lokale politiek. Zo hebben bijna alle gemeenteraden in hun inwerkprogramma na de verkiezingen aandacht aan dit onderwerp besteed. Ook kun je als raadslid geen VNG-training bezoeken zonder een workshop integriteit aangeboden te krijgen. En welke gemeenteraad heeft het afgelopen decennium niet (…)

Blog 9 van serie, door Onno van Veldhuizen

De Voetballes

Ieder weekend spelen meer dan één miljoen amateurvoetballers samen meer dan 32.000 wedstrijden. Ondanks dramatische incidenten, is de balans positief. In mijn veertig voetbaljaren door heel het land, maakte ik nooit slaande ruzie mee. Hoe is het mogelijk dat een fysiek en emotioneel spel op het scherpst van de snede, goed voor de meeste sportblessures – “voetbal is oorlog” (…)

Blog 8 van serie, door Els Broekman

Integriteit in een netwerksamenleving

Ik werk voor de publieke zaak en dit blog is geschreven vanuit dat perspectief en niet meer dan een eerste bespiegeling.

De rol van de overheid in de samenleving is aan het veranderen. De overheid doet niet meer alles zelf, vraagt meer participatie van de samenleving en zoekt steeds meer het partnerschap met andere publieke en private partijen (…)

Blog 7 van serie, door Nico Overdevest

Op 30 oktober 2014 presenteerde de Parlementaire Enquête Commissie Woningcorporaties haar eindrapport “Ver van Huis”. Bij de presentatie benoemde de voorzitter, Roland van Vliet, de Maserati met chauffeur bij Rochdale, als een van de symbolen voor wat er misging in de woningcorporatiesector. Er waren er uiteraard meer. Het Vestia-schandaal kent iedereen, maar zelden heeft één auto zoveel aandacht gekregen als (…)

Blog 6 van serie, door Micha van Akkeren

Preventieve aandacht voor integriteit is belangrijk

Met het schilderen van een aantal fresco’s door Ambrogio Lorenzetti in het Palazzo Pubblico in Siena, op de plek waar bestuurders bijeenkwamen voor besluitvorming, werd in het jaar 1300 al aandacht gevraagd voor ‘goed en slecht bestuur’ en de resultaten hiervan. Het thema integriteit is al oud en hoort ook nu nog (misschien wel meer (…)

Blog 5 van serie, door Wim Kuiper

Integriteit als 21st century skill

Als je de hoeveelheid berichten in de media ziet over fraude, corruptie, zelfverrijking en gebrek aan integriteit, dan lijkt er in ons land sprake te zijn van een epidemie. Bijna alle sectoren worden van tijd tot tijd door dit soort berichten opgeschrikt. Dat geldt zelfs voor de onderwijssector. Ik zeg zelfs, want als je toch ergens (…)