Helpdesk Integriteit

De Helpdesk Integriteit van BING biedt eerstelijns ondersteuning op het terrein van integriteitsvraagstukken en omgangsvormen. Als adviseur is het prettig om ambtenaren en bestuurders die vragen hebben op het gebied van integriteit en omgangsvormen te ondersteunen. Zij kunnen ons tijdens kantooruren telefonisch of per e-mail benaderen. Op deze manier kunnen ambtenaren en bestuurders op een laagdrempelige manier vragen stellen en dilemma’s aan ons voorleggen. Het kan daarbij gaan om zeer diverse vraagstukken, zoals waar men op moet letten bij het opstellen van een nieuwe gedragscode, de regelgeving over nevenwerkzaamheden of hoe men integriteit op een leuke manier bespreekbaar kan maken. Onderstaand geef ik een overzicht van de top 5 Helpdesk Integriteit-vragen in 2013.

Top 5 Helpdesk Integriteit-vragen 2013
De meeste vragen kregen wij in 2013 over de volgende onderwerpen:

1. Het integriteitsbeleid van de organisatie
Hierbij gaat het veelal om vraagstukken met betrekking tot de aandacht voor het onderwerp integriteit in de organisatie. Het kan bijvoorbeeld gaan over de omgang met signalen c.q. vermoedens van misstanden. Daarnaast worden ook vragen gesteld over het preventief aandacht besteden aan integriteit, bijvoorbeeld hoe breng je het onderwerp integriteit op een leuke manier ter sprake? Ook verwijzen wij medewerkers regelmatig door naar de juiste regelingen of personen binnen de organisatie wanneer het bijvoorbeeld gaat over het aankaarten van een (vermoeden van een) integriteitsschending of een klacht over ongewenst gedrag.

2. Wettelijke verplichtingen en regelgeving
Dit zijn vragen waarbij BING-adviseurs uitleg geven over bepalingen in wet- en regelgeving met betrekking tot integriteit. Dit kan gaan om uitleg over bijvoorbeeld artikelen in de gedragscode, Bibob-procedures of artikel 15 van de Gemeentewet, dat gaat over verboden handelingen voor raadsleden.

3. Fraude, diefstal en verduistering
Wij ontvangen ook de nodige vragen over de omgang met signalen van fraude, diefstal en verduistering op het werk: hoe ga je om met een vermoeden van diefstal door een medewerker? Dien je hiernaar zelf onderzoek te doen of moet je dit uitbesteden? Wat mag je als werkgever in deze situatie eigenlijk wel en niet doen? Wat zijn de valkuilen van de eerste acties die je onderneemt? Onze adviseurs Bedrijfsrecherche helpen organisaties en medewerkers op weg met tips en adviezen om zorgvuldig om te gaan met dit soort signalen.

4. Integriteitsdilemma’s
Bestuurders, leidinggevenden en medewerkers bellen ons ook regelmatig met vragen over integriteitsdilemma’s waar zij binnen hun werk tegenaan lopen. Mag ik deelnemen aan de stemming over een bepaald onderwerp in de gemeenteraad? Ik ervaar druk van mijn wethouder in een bepaald dossier, hoe maak ik dit bespreekbaar? Hoe ga ik om met integriteitsrisico’s bij nieuwe aanbestedingsregels? Wat doe ik wanneer mijn collega een andere collega pest? Door onze expertise op het gebied van morele oordeelsvorming en onderzoeken, helpen wij ambtenaren en bestuurders op weg om op een zorgvuldige en afgewogen manier een keuze te kunnen maken over wat te doen.

5. Onverenigbare functies en bindingen (belangenverstrengeling, nevenwerkzaamheden)
Over de omgang met nevenwerkzaamheden en vermoedens van mogelijke belangenverstrengeling, worden ieder jaar meerdere vragen gesteld. Mag ik een nevenfunctie wel of niet uitoefenen naast mijn werkzaamheden bij de gemeente? Wat zijn de procedures met betrekking tot het melden van nevenwerkzaamheden? Hoe zit het met het melden van financiële belangen? Samen met medewerkers bekijken wij de interne regelgeving en geven wij advies over de omgang met vermoedens van mogelijke belangenverstrengeling.

Aanbieding
In 2014 hopen wij wederom veel ambtenaren en bestuurders te helpen met het beantwoorden van vragen over integriteit.

Meer informatie over onze Helpdesk Integriteit, vindt u op onze website. Voor dit jaar hebben wij een aanbieding lopen voor de Helpdesk Integriteit: probeer onze Helpdesk Integriteit in 2014 en betaal een abonnement voor een half jaar, zie hiervoor onze aanbieding.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Deze blog is geschreven door Maartje van Schaik.

Trackbacks for this post

Laat een reactie achter